Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data voor het komende cursusjaar.

November

21 november 2018 - Badmintontoernooi groep 8

 

December

3 december 2018 - Leerlingbespreking groep 1-0, 1-2, 2

7 december 2018 - Rapport groep 1-2

10 december 2018 - Contactavond groep 1-2

11 december 2018 - Contactavond groep 1-2

21 december 2018 - Kerstfeestviering

24 december 2018 - Kerstvakantie eerste dag

 

Januari

4 januari 2019 - Kerstvakantie laatste dag

 

Februari

22 februari 2019 - Rapport 1 groep 3 t/m 8

25 februari 2019 - Voorjaarsvakantie eerste dag

 

Maart

1 maart 2019 - Voorjaarsvakantie laatste dag

4 maart 2019 - Contactavond groep 3-7

5 maart 2019 - Contactavond groep 3-7

13 maart 2019 - Biddag voor gewas en arbeid

28 maart 2019 - Schoolfotograaf

 

April

3 april - Schoolvoetbaltoernooi meisjes

10 april - Schoolvoetbaltoernooi jongens

19 april 2019 - Goede Vrijdag

22 april 2019 - Tweede Paasdag

26 april 2019 - Koningsspelen

27 april 2019 - Aubade/Koningsdag

29 april 2019 - Meivakantie eerste dag

 

Mei

3 mei 2019 - Meivakantie laatste dag

13 mei 2019 - Leerlingbespreking groep 1-0, 1-2, 2 
De leerlingen van deze klassen zijn deze dag 's middags vrij.

16 mei - Atletiektoernooi groep 5-8

17 mei 2019 - Rapport 2 groep 1-2

20 mei 2019 - Contactavond groep 1-2

21 mei 2019 - Contactavond groep 1-2

30 mei 2019 - Hemelvaartsdag

 

Juni

7 juni - Schoolconcert

10 juni - 2e Pinksterdag

11 t/m 14 juni - Junivakantie

25 juni - Schoolreis groep 3-7

 

Juli

3 t/m 5 juli - kamp groep 8

16 juli - Schoolreis groep 0,1,2

17 juli - Afscheidsavond groep 8

18 juli - Rapport groep 3-7