Updates n.a.v. coronavirus

Updates

Bericht 27 maart 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

Inmiddels zitten twee weken van thuisonderwijs erop. Op moment van dit schrijven is nog niet bekend of de scholen op maandag 6 april weer open gaan. Zoals u wellicht uit het nieuws hebt begrepen, onderzoekt het RIVM op welke wijze jonge kinderen betrokken zijn bij de overdracht van het virus. We lopen liever niet op de zaken vooruit, maar de algemene verwachting is dat de kinderen op maandag 6 april helaas niet naar school kunnen. We spreken bijna dagelijks leerkrachten, ouders en ook kinderen. Wat missen we elkaar! Ontroerend hoe kinderen dit verwoorden. De leerkrachten missen de kinderen ook enorm, de kinderen missen elkaar. Gelukkig is er nog regelmatig contact via de telefoon, videoverbinding of post. We merken dat de kinderen erg hun best doen thuis. Dat doet ons goed. De leerkrachten proberen de leerpakketten steeds verder te verfijnen en zoveel mogelijk te helpen op afstand. Alles overziende zijn we dankbaar dat het onderwijs op deze manier toch zijn voortgang kan vinden. Een groot compliment aan u als ouders, aan de leerlingen en aan de leerkrachten. We voelen en ervaren de enorme saamhorigheid die er is om samen door deze moeilijke periode heen te komen. Tegelijk ervaren we ook dat het virus steeds dichterbij komt. Eén collega is positief getest. Naar omstandigheden gaat het redelijk goed. Zij is besmet geraakt na de sluiting van de scholen en heeft geen onderwijskundige taken. Er zijn ook besmettingen geconstateerd bij ouders van collega’s. Eén moeder van een collega is overleden, de toestand van andere ouders is soms zeer zorgelijk. We leven in een spannende tijd. We leven op afstand zoveel mogelijk met elkaar mee en vragen uw voorbede voor deze collega’s. We roepen u op om uw lief en leed zoveel mogelijk met de leerkrachten te delen. Wat is het goed om juist in deze omstandigheden met elkaar mee te leven, voor elkaar te bidden en te danken. Alhoewel het met veruit de meeste kinderen en gezinnen goed gaat, zijn we ons er ook van bewust dat dit niet overal het geval is. Dreigt u of uw kind vast te lopen? Schroom niet om contact op te nemen met de leerkracht of locatiedirecteur. Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5 : 7 Heeft u vragen of een opmerking? Schroom niet om contact met mij op te nemen.

Hartelijk groet, 
Riny van der Mark
Algemeen directeur SSBB 
directie@ssbb.nl
0627527261  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

bericht 20 maart 2020

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Inmiddels zit er een week van thuisonderwijs op. Voor iedereen een bijzonder ingrijpende week. Wie had ooit kunnen bedenken dat we met z'n allen in een dergelijke situatie zouden belanden. 
Tegelijk weten we dat we de Heere om hulp mogen vragen en bij Hem mogen schuilen in de allermoeilijkste omstandigheden. 'Vrees niet, geloof alleenlijk.' (Markus 5 : 6)

Nu de scholen zijn gesloten en het thuisonderwijs is opgestart, verloopt de communicatie vooral via de locatiedirecteuren en de leerkrachten. Uw mailbox zal intussen wel overlopen. Als eindverantwoordelijke is het mijn taak om te anticiperen op mogelijke risico's en ontwikkelingen. Regelmatig bellen we ouders en collega's op en informeren we naar de stand van zaken. Alles overwegende komen we tot de volgende conclusies: 

  1. Er dreigen kinderen vast te lopen. Denk aan kinderen met een stoornis, aan kinderen zonder veilige thuissituatie, kinderen zonder veilige opvang of anderszins. We willen u dringend vragen om proactief contact met de locatiedirecteur op te nemen als u dat ziet aankomen. De lichamelijke veiligheid is net zo belangrijk als de sociale veiligheid. 
  2. Om uiteenlopende redenen dreigen er ouders vast te lopen. Ook daarvan vragen wij u: neem alsjeblieft contact op met de locatiedirecteur. We zoeken samen naar een oplossing.  
  3. We begrijpen dat er ouders zijn die kinderen van school onderling laten spelen. Dat is fijn. Elkaar zien, even ontspannen en samen spelen. De GGD roept ons echter op om het aantal sociale contacten te minimaliseren. Hoe lastig dat ook is. Hoe beter Nederland zich aan die oproep houdt, hoe eerder de scholen weer kunnen starten. 
  4. Er is in een aantal gevallen behoefte aan verfijning en uitbreiding van het thuisonderwijs. We gaan de komende week op zoek naar de balans tussen kwaliteit en realiteit. Ieder kind en ieder gezin vraagt om eigen behoeften. Het ene gezin heeft behoefte aan werkboekjes, het andere wil graag zoveel mogelijk digitaal werken. Het ene kind heeft het werk in twee uur af, het andere kind doet over hetzelfde pakket vier uur. Het ene kind werkt zelfstandig, het andere heeft veel begeleiding nodig. De ene kleuter vermaakt zich prima in het spel, de andere heeft behoefte aan werkbladen vol letters, cijfers en schrijfopdrachten. Enz. Alhoewel we nuchter genoeg zijn om te beseffen dat we waarschijnlijk niet aan alle behoeften kunnen voldoen, gaan we het toch proberen. Geef uw bijzondere behoefte door aan de leerkrachten. We beloven u dat we ons uiterste best doen om eraan te voldoen. 
  5. We moeten ons erop voorbereiden dat de periode langer kan duren dan maandag 6 april. Dat heeft consequenties voor de opvang en het thuisonderwijs. Daar moeten we op anticiperen. We moeten dan ook denken aan video-instructies. Snappet biedt deze inmiddels ook aan, maar niet voor alle vakken. Het lespakket zal wellicht worden uitgebreid. 

Met elkaar moeten we proberen deze periode te overbruggen. Dat zal voor uw als ouder een hele opgave worden. Samen moeten we ervoor zorgen dat het water ons niet over de lippen loopt. Belangrijk is dat we elkaar niet overvragen en de rust en kalmte bewaren.  De teams staan voor u klaar. Schroom niet om te reageren om deze mail. 

Heel veel sterkte en Gods nabijheid toegewenst in deze periode. Weet dat we veel aan u denken en dat we u opdragen in onze gebeden. 

Hartelijk groet, 
Riny van der Mark
Algemeen directeur SSBB 
directie@ssbb.nl
06 27527261  

 

__________________________________________________________________________

bericht 15 maart 2020 

Het kabinet heeft besloten om alle scholen met ingang van maandag 16 maart te sluiten. Deze maatregel duurt minimaal tot 6 april a.s.

Dat betekent dat u op schooldagen in de loop van de dag een digitaal lespakket kunt verwachten dat uw kind(eren) de volgende dag moet(en) afwerken. Volgt u a.u.b. de instructies van de leerkrachten zo goed mogelijk op. Wanneer u tegen (digitale) problemen aanloopt, kunt u de leerkrachten per mail raadplegen.

De leerkrachten van groep 8 zullen de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de eindtoets.

Het zal voor ons allemaal wennen zijn en we vragen van u wat flexibiliteit en creativiteit. 
Beschikt u niet over een PC, kunt u de leerkracht vragen of u tijdelijk, alleen in hoge uitzondering een Chromebook van school mag lenen. 

We doen ons uiterste best om opvang te regelen voor kinderen van wie de beide ouders werken in de verpleging of andere instanties die onmisbaar zijn bij het bestrijden van deze crisis. Wilt u dit per mail aangeven bij de locatiedirecteur (directie@dehervormdeschool.nl)? Dan kunt u uw kind(eren) op de gewone schooltijd brengen.

We bidden voor de zieken, de rouwdragende families, voor onze overheid en voor alle mensen die keihard werken om de zieken te verzorgen.

Mocht u vragen hebben dan mag u contact opnemen met onze algemeen directeur dhr. R. van der Mark (directie@ssbb.nl,  tel. nr: 06 27527261)